توضیحات

بذر خيار ويستا
خيار ويستا،خيار گلخانه اي پرگل مي باشد كه داراي ٣ تا ٤ گل در هر بند است. اين رقم خيار براي كشت در شرايط دمايي گرم بسيار مناسب خواهد بود. بنابراين در نواحي جنوبي و گرم كشور بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد. خيار پرگل ويستا داراي بوته اي با روندگي متعادل و شاخه هاي جانبي متوسط است و به همين دليل هزينه هاي كارگري كمي را به گلخانه داران تحميل مي كند و نكته ي مثبتي براي آنان به شمار مي آيد.

بذر خيار گلخانه اي ويستا داراي ميوه اي استوانه اي شكل،به طول تقريبي ١٦ تا ١٨ سانتيمتر و به رنگ سبز تيره مي باشد كه براي عرضه به بازار ويژگي مطلوبي است. بذر خيار ويستا قابليت كشت در سراسر نقاط كشور را دارد.

ويژگي هاي خيار ويستا:

پرگل
بازارپسندي خوب
ميوه هاي استوانه اي به طول ١٨-١٦سانتيمتر و سبز تيره
روندگي بوته متوسط
شاخه هاي جانبي متوسط
متحمل به گرما
بذر خيار پرگل ويستا متحمل به سفيدك دروغي مي باشد كه اين بيماري خسارات جدي به گلخانه داران وارد كرده و توليد خيار را براي مدتي متوقف مي سازد و در تابستان بيشتر شيوع دارد. همچنين اين رقم داراي مقاومت نسبي به ويروس موزاييك خيار(CMV)مي باشد،كه از علائم آن ايجاد لكه،كوتولگي و تغيير شكل و رنگ برگ است. اما بهتر است هميشه نكات پيشگيري از بيماري ها را جدي گرفته تا محصول با كيفيتي داشته باشيد.

متحمل به سفيدك دروغي
متحمل به ويروس موزاييك خيار (CMV)
بذر خيار ويستا توسط شركت ويلمورين در پاكت هاي ٥٠٠ عددي آماده ي عرضه مي باشد.