توضیحات

بذر خیار ویهان مناسب کشت در فضای گلخانه می باشد. این خیار بوته های قوی و پوشش برگی مناسبی دارد. بذر خیار گلخانه ای ویهان تولید شرکت ناسکو بوده و در پاکت های ۵۰۰ عددی بسته بندی می شود.

از ویژگی های بذر خیار گلخانه ای ویهان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
میانگل رو به پر گل
میوه ی سیلندری سبز تیره
بوته های قوی
میوه هایی به طول ۱۶ تا ۱۸ سانتی متر
بذر خیار گلخانه ای در برابر بیماری های زیر مقاومت نسبی دارد:

ویروس موزائیک خیار(CMV)
ویروس زردی رگبرگ خیار (CVYV)
خیار ویهان مناسب کشت های بهاره و تابستانه است. این خیار به دلیل داشتن عملکرد خوب و رنگ سبز بازار پسندی نسبتا بالایی دارد. طول میوه در این خیار به ۱۶ تا ۱۸ سانتی متر می رسد. این خیار ریکاوری و ستینگ خوبی دارد.

از دیگر خصوصیات خیار ویهان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
متحمل به تنش های محیطی(گرما)
شاخه های جانبی کم
پوشش برگی مناسب
متحمل به بعضی بیماری های خیار
تولید شرکت ناسکو
بسته بندی پاکتی ۵۰۰ عددی
ریکاوری خوب
ستینگ خوب