توضیحات

بذر خیار سوپر سلطان
انتخاب بذر خیار گلخانه ای از مهم ترین مسائل در کشت گلخانه ای است. چرا که گلخانه سازه ای گران قیمت است و برای کشت گلخانه ای خیار فقط از بذرهای هیبرید استفاده می شود و بذرهای استاندارد کشت نمی شود. چرا که در گلخانه می توان از ارتفاع بوته استفاده کرد و این مساله با استفاده از بذرهای هیبرید تحقق می یابد. بذر خیار سوپر سلطان هم از بذرهای هیبرید می باشد.

بذر خیار سوپر سلطان از بذرهای شرکت سمینس می باشد، این شرکت هلندی است و بذرهای آن اورجین کشورهای مختلف می باشد. برای مثال برای بذر خیار سوپر سلطان اورجین کشورهای چین، آمریکا، فرانسه و ایتالیا در بازار یافت می شود. نام تجاری این بذر،بذر خیار سوپر سلطان است. بذر خیار سوپر سلطان در بسته بندی های ۵۰۰ عددی در بازار ارائه شده است.

بذر خیار سوپر سلطان:
رقمی پر گل(۵ تا ۶ گل در هر بند)
عملکرد بالا
مناسب برای کشت در بهار و تابستان
بذر خیار گلخانه ای سوپرسلطان دارای مقاومت نسبی به برخی بیماری ها است.

نسبت به ویروس موزاییک کدو (ZMV)
نسبت به ویروس زردی رگ برگ خیار (CVYV)
نسبت به سفیدک حقیقی
نسبت به سفیدک دروغی
. خیار پرگل سوپرسلطان دارای میوه ای سیلندری شکل و به رنگ سبز تیره است و دارای شیارهای کم است که این مسئله دلیل عدم محبوبیت بذر خیار سوپر سلطان بوده و بازارپسندی آن کم است.

یکی از مشکلات اصلی در خیار کمبود کلسیم و پتاسیم است. کمبود کلسیم باعث گل سوزی می شود و گل ها به میوه تبدیل نمی شوند و کمبود پتاسیم هم سبب بدفرمی میوه می شود. برای حل این مشکلات باید از کودهای مناسب و برنامه های تغذیه ای مناسب با میزان مصرف مشخص و در زمان مشخص استفاده کرد.