توضیحات

خیار گیاهی یک ساله با میوه ای خوشمزه و مغذی است. انتخاب بذر خیار با توجه به شرایط آب و هوایی و فصل کاشت از اهمیت بالایی برخوردار است. بذر خیار گلخانه ای سینا در دسته بندی بذرهای خیار تک گل قرار می گیرد.

بذر سینا
خیار تک گل (یک تا دو گل در هر بند)
بوته قوی و رونده
دارای شاخه جانبی زیاد
رنگ سبز تیره و میوه یکنواخت
طول میوه ۱۸ تا ۱۹ سانتی متر
بذر سینا از بذرهای پر طرف دار در استان هایی نظیر سیتان و بلوچستان و کرمان است چرا که بذر خیار تک گل سینا نسبت به سرما مقاوم می باشد. قیمت بذر خیار تک گل سینا در حدود رنج قیمت بقیه بذرهای خیار تک گل بوده است.

بذر خیار سینا
دارای شیار کم
مقاوم به سرما
قدرت ریکاوری بالا
متحمل به انواع سفیدک
محصول شرکت سمینیس
بذر خیار گلخانه ای سینا از ارقام بی رقیب در کشور است. دارای عملکرد بالا بوده، بوته آن بسیار قوی و رونده است. بذر سینا در سال های اخیر در صدر بوده و رقیب سرسختی برای آن وجود ندارد. بذر خیار گلخانه ای سینا دارای رشد مجدد بسیار خوب و غیر قابل رقابت با سایر ارقام موجود در بازار است.
قیمت بذر خیار تک گل سینا نسبت به عملکرد آن مناسب بوده و می توان گفت برای کشاورزان مقرون به صرفه است.