توضیحات

خیار گلخانه ای کیهان جزء ارقام میانگل می باشد. همان طور که می دانید ارقام خیار گلخانه ای از نظر تعداد گل در هر بند یا به اصطلاح گره به سه دسته پرگل، میانگل و تک گل تقسیم می شوند که خیار کیهان با داشتن ۲ تا ۳ میوه در هر بند جزء دسته میان گل ها تقسیم می شود.

خیار کیهان دارای :

ساقه ضخیم
سیستم ریشه ای نسبتا قوی بوده و از پوشش برگی زیادی برخوردار است.
بذر خیار گلخانه ای کیهان
رشد شاخه های جانبی در رقم کیهان زیاد بوده و این مساله در زمان هایی که میزان تهویه در گلخانه کم باشد باعث افزایش رطوبت بین بوته ها می گردد و گیاه زودتر دچار بیماری های قارچی مثل سفیدک می گردد.

از طرفی زمانی که رشد شاخه های جانبی زیاد باشد گلخانه دار مجبور به هرس آنها شده و این مساله از یک طرف باعث افزایش هزینه کارگری شده و از طرف دیگر باعث وارد کردن تنش به بوته ها در اثر هرس زیاد می شود.

بذر خیار درختی کیهان
به این نکته باید توجه کرد که نیاز کلسیم در رقم کیهان زیاد بوده و بهتر است که در مناطقی که از خاک با شوری زیادی برخوردار هستند و با مشکل جذب کلسیم روبرو هستند مورد کشت قرار نگیرد. بذر کیهان مناسب کشت بهاره و تابستانه بوده و دارای میوه کشیده و شیاردار به طول ۱۸ تا ۱۹ سانتیمتر و رنگ سبز تیره می باشد.

خیار کیهان به بیماری های

ویروس موزاییک زرد کدو
ویروس زردی آوند خیار
ویروس لکه حلقوی پاپایا
بیماری جرب
سفیدک پودری
ویروس موزاییک خیار نسبتا متحمل می باشد.

بذر خیار گلخانه ای کیهان محصول شرکت نیکرسون هلند بوده و در بسته های ۵۰۰ عددی در بازار عرضه می شود