توضیحات

یکی از معروف ترین ارقام گوجه گلخانه ای که در بیشتر مناطق کشور کشت می شود، گوجه گلخانه ای ازمیر می باشد. بذر گوجه ازمیر تولید شرکت سینجنتا سوئیس یکی از شرکت های بزرگ اصلاح گر در زمینه تولید بذور هیبرید گلخانه ای و فضای باز می باشد.

رقم ازمیر رقمی با

عملکرد بالا بوده
در هر خوشه یا به اصطلاح کلاستر بین ۵ تا ۶ میوه نسبتا هم سایز می دهد.
میوه ها عموما به صورت گرد
به طور میانگین بین ۱۷۰ تا ۱۹۰ گرم وزن دارند
گوجه ازمیر رقمی است که مقاومت نسبتا خوبی به سرما دارد و می تواند در مناطق سردسیر مورد کشت قرار گیرد.

همچنین این رقم به دلیل داشتن سیستم ریشه ای قوی و ریشه های فراوان مقاومت خوبی به نماتد مولد گره ریشه دارد و می تواند در گلخانه های آلوده به نماتد نسبت به بقیه ارقام گوجه گلخانه ای تحمل نسبتا بهتری داشته باشد.

بذر گوجه فرنگی ازمیر
گوجه ازمیر را می توان بیشتر با هدف سربرداری و بازه های زمانی کوتاه مدت کشت نمود.

منظور از سربرداری در گوجه گلخانه ای این است که پس از رسیدن بوته به سیمی که بوته به آن متصل می باشد، انتهای بوته را معمولا قطع کرده تا بوته رشد رویشی نداشته باشد و این مساله باعث رسیدن کلاسترهای پایینی و برداشت سریع محصول می شود.

با توجه به این مسئله و با توجه به تکنیک های روز دنیا در زمینه اصلاح بذور بهتر است برای مناطقی که قصد نگه داشتن بوته به صورت طولانی مدت را دارند و یا به اصطلاح بعد از برداشت کلاسترهای ابتدایی بوته را به صورت خواباندن روی پایه های سیمی که بر روی زمین قرار دارند، ارقامی که بوته قوی تری دارند مورد کشت قرار گیریند.

رقم ازمیر نسبت به

بیماری های ویروس موزائیک گوجه فرنگی
لکه برگی
پژمردگی آوندی فوزاریومی
پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی نژاد ۱ و ۲ نیز متحمل می باشد.