توضیحات

معرفی

تراکسوس علف کش انتخابی و پس رویشی از گروه  HRAC: Goup A است که طیف وسیعی از علف های هرز نازک برگ را در مزارع گندم و گندم دوروم به خوبی کنترل می کند. تراکسوس حاوی دو ماده مؤثره پینوکسادن(از خانواده فنیل پیرازولین ) و کلودینافوپ پروپارژیل به همراه ماده ایمن کننده کلوکوبنتوست مکسیل می باشد. تراکسوس پس از مصرف از طریق برگ علف های هرز جذب شده، طی 48 ساعت باعث توقف رشد علف های هرز حساس می گردد. علائم تاثیر بسته به شرایط محیطی و گونه علف هرز، پس از یک تا سه هفته به صورت پوسیدگی در گره ها و همچنین زرد شدن و سپس نکروزه شدن برگ ها ظاهر می شود.

تراکسوس به سرعت در خاک تجزیه شده و هیچگونه اثر سوئی بر روی کشت بعدی باقی نمی گذارد، همچنین بارندگی یک ساعت پس از محلول پاشی از اثربخشی این علف کش نمی کاهد.

  • از مصرف تراکسوس در مزارع جو اکیداً خودداری نمایید.
  • از مصرف تراکسوس در مزارعی که تحت شرایط استرس مانند: خشکی، سرما، حمله آفت و بیماری است خودداری کنید
  • از چرای دام در مزارع تازه سمپاشی شده توسط تراکسوس به مدت 45 روز خودداری شود.
  • توصیه می شود جهت دریافت نتیجه بهتر ابتدا تراکسوس و پس از 10 روز لینتور سمپاشی شود.
  • تراکسوس با علف کش های حاوی ترکیبات سولفونیل اوره و بروموکسینیل + ام سی پی ا ، قابل اختلاط می باشد، ولی باید توجه داشت که احتمالا اثر گراس کشی تراکسوس چنددرصد کاهش می یابد.
  • توصیه می شود به منظور نتیجه گیری بهتر از اختلاط تراکسوس با علف کش های هورمونی مانند، توفوردی و دوپلوسان سوپر خودداری شود.