توضیحات

  •  گرد بلوکی با کاسبرگ،
  • سایز میوه متوسط (150 تا 160 گرم)
  • با یکنواختی بسیار بالای شکل
  •  سایز و میزان سفتی میوه عالی