توضیحات

  • مناسب برای تازه خوری
  • وزن 160 الی 170 گرم هر میوه
  • بوته قوی با پوشش برگی بسیار خوب با باردهی بالا
  • یکنواختی بالای میوه و شکل
  • تیپ میوه بلوکی
  • دارای دمگل
  • رقم زودرس