توضیحات

  •  شکل میوه  گرد
  •  وزن میوه 150 -170 گرم
  •  واریته نسبتا زودرس و بسیار پربار
  •  بدون ریزش گل و میوه
  •  قابلیت بستن دمگل در دمای بالا
  •  میوه سفت و کاسبرگ بسیار زیبا
  •  مقاوم به TYLCV
  •  مناسب تازه خوری و برداشت با دمگل