توضیحات

بذر گوجه فرنگی هیبرید 8320 سمینیس

واریته میان رس

پوشش برگی بسیار قوی

میوه سفت با شکل و رنگ منحصر به فرد

برداشت با دمگل

باردهی بالا